top of page

LISTA KOMPOZYCJI

OPERA/MUSICAL

"Czarne lustro"  opera kameralne/misterium do libretta Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk na sopran chłopięcy, mezzosopran, tenor, baryton, bas, pięć viol da gamba, perkusję oraz chór męski

"Captain Who" musical szantowy do libretta Pawła Jędrzejko na kontratenor, mezzosopran, baryton, bas, skrzypce, violę da gamba oraz amatorski zespół szantowy

ORKIESTROWE

Mass „Domus Dei” (Introitus, Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Ite Missa Est) na sopran, mezzosopran, choir mieszany i orkiestrę 

Offertorium na sopran i orkiestrę kameralną

Hymny brewiarzowe na chór mieszany, instrumenty dęte i perkusję

Koncert wiolonczelowy "Dla cierpiących aniołów"

MUZYKA KAMERALNA

Przerwany sonet na fagot i fortepian

Kwartet smyczkowy„Sketch à Dymitri” 

Wędrujące klasztory na flet i smyczki

PIEŚNI

Cztery pieśni do słów L. Staffa na sopran i fortepian

Biel trzy pieśni do słów J. Twardowskiego, J. Baki na fortepian, baryton, flet i fortepian

Poemat "kiedy pada śnieg" do słów B. Czaykowskiego na baryton i fortepian

Pieśni liturgiczne na sopran, obój, rożek angielski do tekstu rzymskiego mszału 

Five Letters to the Beautiful Knight pięć pieśni do słów Raimbaut de Vaqueiras na baryton i violę da gamba (także wersja z fortepianem)

Wind Whines trzy pieśni do słów Jamesa Joyce'a na baryton i fortepian

CHÓRALNE

Kyrie na dwa chóry mieszane

Credo na chór mieszany

Amor facit do słów Johna z Hoveden na chór dziecięcy i mieszany
(druga wersja utworu: Fide et amore)

O Crux do słów Reginalda z Canterbury na chór dziecięcy i mieszany

Christiani plaudite do słów Piotra Abelarda na chór dziecięcy i mieszany

NAGRANIA Z SOUNDCLOUD

bottom of page