top of page

KSIĄŻKI

PUBLIKACJE W MONOGRAFIACH WIELOAUTORSKICH

„Kręgi anielskie w muzyce Einojuhani Rautavaary”, [w:] „Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz Przybylski in Memoriam”, red. Ewa Kowalska-Zając, Marta Szoka, Łódź 2012

„Obsesyjne symbole w twórczości Einojuhani Rautavaary”, [w:] „Musica inter artes. Muzyka – sztuki plastyczne – teatr – literatura – filozofia”, red. Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok, Katowice 2013

 

„Edward Grieg i Polska”, [w:] „Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów”, red. Agnieszka Rosales Rodriguez, Zbigniew Skowron, Warszawa 2014

 

„W poszukiwaniu utraconej melodii. Współczesne odrodzenie muzyki średniowiecza”, [w:] Studia Gdańskie 34/2014

„Grieg jako twórca narodowy, europejski i uniwersalny”, [w:] Edward Grieg i jego czasy, red. Wojciech Stępień, Katowice 2016

 

„Śpiewy z Taize – na drodze ku hezychii i ekumenii”, [w:] „Studia Pastoralne” 12/2016

 

„Trio d-moll op. 120 i ostatnia faza twórczości kameralnej Gabriela Fauré, [w:] Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, tom 4”, red. Eugeniusz Knapik, Agnieszka Woźniakowska, Wojciech Stępień, Jarosław Szurman, Katowice 2016

„Berlińscy nauczyciele kompozycji w pierwszej połowie XX wieku, [w:] U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie
w I połowie XX wieku”, red. Jolanta Szulakowska, Wojciech Stępień, Magdalena Stochniol, Bartłomiej Barwinek, Katowice 2018

PUBLIKACJE W CZASOPISACH MUZYCZNYCH

„Przerażający anioł – od poetyckiej figury do mitycznego archetypu. O kompozycjach anielskich Einojuhani Rautavaary”, „Res Facta Nova” 11(20)/2010

”Świat oper Einojuhani Rautavaary”, „Res Facta Nova” 14/2013

„Kalevala-sarja Uuno Klamiego jako dzieło przełomowe fińskiego narodowego modernizmu”, „Avant” 1/2016

„Grieg a Karłowicz”, „Teoria muzyki” 10/2017

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE

„Tarasti“ (t. IX, Encyklopedia Muzyczna PWM, 2009)

Recenzje:„Siglind Bruhn: Messiaen’s Contemplations of Covenant and Incarnation“, „Muzyka” 2(217)/2010

PRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Siglind Bruhn, „Astronomia, matematyka i religia w operze Die Harmonie der Welt Paula Hindemitha”, współpraca Marcin Trzęsiok. „Scontri” 2/2015

 

PUBLIKACJE W KSIĄŻKACH PROGRAMOWYCH I INNE

Autorstwo esejów programowych dla festiwali i instytucji muzycznych, w tym: Festiwal Katowice Kultura Natura Kultura

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

 

Uzupełnienie i rozbudowanie tekstów do przewodnika GPS „Śladami wielkich kompozytorów” po miejscach związanych z Edvardem Griegiem, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2013

PUBLIKACJE W KSIĄŻECZKACH PŁYTOWYCH

„Stanisław Bromboszcz, Muzyka kameralna”, [wykonawcy różni] płyta DUX 2013

RECENZOWANIE PUBLIKACJI W CZASOPISMACH KRAJOWYCH

„Teoria muzyki”: 4/2014 , 5/2014, 6/2015, 7/2015, 12/2018

„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”: 2015-2016

PUBLIKACJE W JĘZYKU POLSKIM

„Signifying Angels. Analyses and Interpretations of Rautavaara’s Instrumental Compositions”, Helsinki 2010

 

„The Sound of Finnish Angels. Musical Signification in Five Instrumental Compositions by Einojuhani Rautavaara”, Hillsdale/New York 2011

 

„Le Nouveau Grieg. Tendencje modernistyczne w twórczości Edvarda Griega na przykładzie opp. 54, 66 i 72”, Katowice 2019

 

bottom of page