top of page

WOJCIECH STĘPIEŃ (ur. 1977)

kompozytor, muzykolog i teoretyk muzyki

Ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki (2003) i kompozycji (2005) w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pracę doktorską z zakresu muzykologii pisał na Uniwersytecie  w Helsinkach pod kierunkiem prof. Eero Tarastiego (2010). W 2019 roku uzyskał tytuł habilitację na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Od 2019 roku jest wiceprezydentem the International Edvard Grieg Society. Od 2009 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Wojtek.jpg
bottom of page