top of page

WOJCIECH STĘPIEŃ (ur. 1977)

kompozytor, muzykolog i teoretyk muzyki

Ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki (2003) i kompozycji (2005) w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pracę doktorską z zakresu muzykologii pisał na Uniwersytecie  w Helsinkach pod kierunkiem prof. Eero Tarastiego (2010). W 2019 roku uzyskał tytuł habilitację na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Od 2009 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. Od 2022 roku jest prezydentem the International Edvard Grieg Society.

W roku 2022/23 przebywa na rocznym stypendium Fundacji Fulbrighta w Herb Alpert School of Music, Univeristy of California Los Angeles.

Obecnie pracuje nad operą A Single Man na podstawie powieści Christophera Isherwooda oraz książką zawierającą wywiady z wybitnymi kompozytora amerykańskimi takimi jak: Mark Adamo, Jake Heggie, Lowell Liebermann...

Wojtek.jpg
bottom of page